Lady Mungo

"Tarihten nefret ediyorum, sevmiyorum, ilgilenmiyorum " diyenlerin dahi bir tarihi vardır. Yaşarken önemli önemsiz tarihe not duşerler. Bunlardan birisi Lady Mungo'dur. Yaşadığı dönem düşünüldüğünde, bugünlere önemli bir tarihi kişilik olarak tanımlanacağını bilemezdi herhalde.

Dünya üzerinde geçmişte hiç bir dönem yoktur ki ölü bedenler yakılmasın. Yapılan kazılar ışığında, birçok bölge de yakılmış beden kalıntıları bulunmuştur.1960'ların sonlarına doğru Avustralyalı bilim insanı Melbourne Üniversitesinden Profesör Jim Bowler, Mungo gölü yakınlarında bir kadına ait kalıntılara ulaşmıştır. Bu nedenle bu kalıntılara "Lady Mungo" adı verilmiştir. Karbon testi yapıldığında günümüzden yaklaşık 20000 ile 26000 yıl önce yaşadığı düşünülmektredir. Kalıntılar aynı zamanda Avustralya ve dünya üzerinde bulunan en eski kalıntılardan birisidir.

Lady Mungo'nun yaşadığı dönem tarihçelemesi yaklaşık olsa da, kesin olarak tespit edilen başka bir olgu vardır. O da yakıldığıdır. Kemik incelemesi yapıldığında şaşkınlık verici bir tespit yapılmıştır. Lady Mungo'ya iki kez yakılma işlemi uygulanmış. Anlaşılan şudur-ki Lady Mungo nun bedeni yakılmış, ardından kalan kalıntılar ve kemikler bir kere daha yakılmıştır. Bu durum ile ilgili, iki varsayım var. Birincisi muhtemelen ilk yakım başarılı olmadı, tam gerçekleştirilemedi. Bu nedenle tekrar yakıldı. İkincisi ise bir spekülasyondan öteye geçmemiş olsa da, bir ritüel uygulanmış olma olasılığı. Buna göre ilk yakım işlemi sonucunda kızan Lady Mungo, tekrar geri dönerek, kendisini yakanları avlamasın diye bir kere daha kalan kalıntılar ve kemikler yakılmıştır.

Lady Mungo neden bu kadar önemli? Çünkü, şu ana kadar bulunan en eski yakım işlemini temsil etmektedir. Diğer önemli yanı ise o dönemin ışığında ortaya çıkar. 26000 yıl öncesini düşündüğümüzde, ilkel atalarımız, ısınmak ve yemek için odun kullanıyorlardı. Odun onlar için önemli bir malzeme, neredeyse yaşamak için nefes kadar değerliydi. Bu değerli malzemenin sadece Lady Mungo için değil o dönemlerde yapılan diğer yakım işlemleri için de kullanılması, ritüel uygulandığı düşüncesini olabilir kılıyor.

Lady Mungo'nun bulunduğu alan aşağıdaki resimde görülebilir. ( Avustralya Ulusal Müzesi web sitesinden alınmıştır. Sunset on the Lake Mungo lunette. Photo: Ian Brown)