Ayağını Yere Sıkı Bas

Muazzez Ilmiye Çığ. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanı. Bir çok çalışması , kitabı, yayını var. Özellikle Sümer, Akat, Hitit dillerinde yazılmış, 74 bin tablet üzerinde 33 yıl çalışarak 1972 yılında emekli olur. 15 Kitap, 100 ü aşkın makalesi ve bildirileri arşivlerde yerini aldı. Emekli olduktan sonra, tabletler ile yaptığı çalışmalarda tanıdığı Sümerleri, daha iyi tanıtabilmek için kitaplarında ana öğe yapar. Muazzez İlmiye Çığ, bir tarihçi olarak, Türklerin eski çağlarda OrtaAsyadaki iklim değişiklikleri yüzünden vatanlarını bırakarak çeşitli yönlere göç ettiklerini, göçlerin nereden ne zaman başladığını araştırmak istediğini anlatır. Bunlardan bir kısmının Anadoluya geçen Hititler ya da onlarda önce Mezopotamyaya geçmiş Sümerler olduğuna inanır.Hatta Atatürk'ün okuduğu kitaplardan bazılarında, Sümerlilerin kuzeydoğudan göç etmiş olabilecekleri ve kullandıkları dillerin Türkçeye benzediği ve Sümercenin dillerin başlangıcı olduğunu düşünür.Atatürk'ün Sümerlilere özel ilgisi olması, Türklerin atası olabileceğini düşünmesi ve dış ülkelerde Asuroloji olarak geçen bölümün adını; yeni açılan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Sümeroloji bölümü olarak vermesi, Muazzez Ilmiye Çığ'ın da bu bölüme girmesinde etken olur.

Yazının başında da belirttiğim gibi yaklaşık 74 bin tablet, 1900'lü yılların başından itibaren çeşitli zamanlarda, özellikle Kayseri Kültepe bölgesinde bulunan antik yerleşim yerleri ve binlerce tablet geçmişe ışık tutmaktadır. Burada bulunan şehir de evlerin hala tam yerleşimleri, odaları, içindeki yazılar net bir şekilde gün ışığına çıkarılmış. Bu bölgedeki evlerde bir odanın ölüleri gömmek için kullanıldığı da bulunan kalıntılar ile anlaşılıyor. Evlerde tabletlerin duvarlara asıldığı, ve kime ait oldukları açıkça görülüyor. Yine Dicle ve Fırat nehirleri arasında M.Ö.4000 yıllarında kurulmuş Sümerlere ve onların akrabalarına ait şehir kalıntılarında da binlerce tablette cenaze, ölü gömme ve vasiyetnameler yer almaktadır. Ancak bu yazıda bu konulara girmek yerine, bu tabletlerden yada şöyle ifade etmek lazım, Sümerlerden bugüne 6000 yıl boyunca kaybolmayan ve hala kullandığımız atasözlerine bakalım :

  • Açık ağıza sinek girer
  • Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
  • Kanlar su gibi aktı
  • Arslan gibi saldırdı
  • Bal gibi adam
  • Ay gibi güzel
  • Sel gibi silip süpürdü
  • Yağ gibi eridi
  • Çömlek gibi parçalandı
  • AYAĞINI YERE SIKI BAS

ALTTA : Kültepe (Kaniş) Tabletlerinden Akad’lı Sargon Tableti (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2016)

Kültepe (Kaniş) Tabletlerinden bir örnek (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2016)