Giriş Vizesi, Transit Vize

18 Aralık 2017 Tarihli ve 38110390-010.04-E309 Sayılı Genel Müdürlük onayı ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi yayınlandı. Yönergenin amacı, uluslararası giriş noktalarından ülkemize giren cenazeler ile gelebilecek halk sağlığı risklerine karşı yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir. ( Öngörü mü, Şans mı? Covid salgınından yaklaşık 2 yıl 3 ay evvel hazırlanmış)

9 Maddelik yönergeye temel olarak, Hıfzıssıhha Kanunu, Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Uluslararası Cenazelerin Nakil Anlaşması ve 2011 tarihli Hudut Kapılarında Uygulanan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği alınmış. Yönerge ile, Dışişleri Bakanlığınn görüşleri alınarak, Genel Müdürlükçe halk sağlığı açısından risksiz olduğu değerlendirilen ülkeler belirlenir. "Cenaze Girişinde Risksiz Ülkeler Listesi" uluslararası giriş noktalarındaki mülki idare amirliklerine bildirilir. Bu liste dışındaki ülkelerden gelen cenazeler halk sağlığı riski açısından değerlendirilir.İşleyiş olarak baktığımızda, liste içerisindeki bir ülkeden gelen cenazeler, uluslararası nakil şartlarına uygun olan cenazeler için sağlık açısından hiç bir işlem yapılmaz. Ancak bulaşıcı hastalıktan vefat etmiş ya da gerek evraksal gerek fiziki açıdan şartları taşımayan cenazeler için sağlık açısından değerlendirme yapılarak ülkeye girişine ve defnine izin verilir ya da verilmez. Liste dışındaki ülkelerden gelen her cenaze için yetkilendirilmiş sağlık görevlilerince değerlendirme yapılarak girişine izin verilir ya da verilmez. Boğazlardan geçen gemilerin kaptanı tarafından cenaze tahliyesi talep edilirse, durum hemen Cumhuriyet Savcılarına bildilerek gerçekleştirilir.

Yurtdışında gelen her cenaze için "Cenaze Nakil Belgesi- Cenazeler için Geçiş İzin Belgesi" aranır. Bu belge var ise, Hudut ve Sahiller Sağlık Bilgi Sistemine kayıt yapılarak Giriş Vizesi tabir ettiğim "Cenazeler için Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi" düzenlenir. Belge olmasına rağmen, ölüm nedeni, otopsi yapılıp yapılmadığı gibi bilgilerde eksiklik var ise, ek belgelerde bu veriler aranır.Bulunmaz ise, aile yakınları ve dış temsilciliklerden talep edilir. Bu bilgiler temin edilemez ise, Giriş Vizesi düzenlenmez ve emniyet kolluk birimlerine değerlendirme amacıyla bilgi verilir.

Ya Transit Vize? Risksiz ülkelerden gelen cenazeler için gümrük birimleri transit geçişi gerçekleştirir iken, riskli ülkelerden gelen her cenaze, yetkili sağlık görevlilerince değerlendirilerek Transit Vize " Cenazeler için Düzenlenen Transit Geçiş Belgesi" düzenlenir.

Zamanlaması çok iyi bir yönerge.