CENHİZDER’e Ne Oldu?

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda öyle şeyler yaşandı ki, yada yaşamadığımız neredeyse hiç bir şey kalmadı ki, sivil toplum kuruluşlarını da etkilemesin. Cenaze Hizmetleri Derneği de kuşkusuz yaşananlar dan etkilendi. Ancak bu demek değildir ki, eleştiri yapılmasın. Ülkemizde ki darbe girişimi ve yaşananlardan sonra eleştri yapmanın ya da muhalif olmanın hedef gösterilmek olarak nitelendirildiği zamanlar oldu. Ben , herkesin uzmanlık konusu olması kaydıyla eleştrinin ya da muhalifliğin bir zorunluluk olduğuna inananlardanım. Bu nedenle burada CENHIZDER hakkında yazacaklarım, yöneticilerinin menfaatine olur diye düşünüyorum.

Pandemi nedeniyle son bir yıldır zaten derneklerin faaliyetlerinde kısıtlamalar var. Yine de maalesef derneğin fonksiyonunu yitirmiş olduğu gerçeğini söylemek şart. 2006 Yılında derneği kurarken amacımız, ülkemizde başka bir örneği olmayan, özellikle yurtdışındaki muadillerine benzeyen, yurdumuzun her köşesine ulaşabilecek ve bize, kültürümüze özgü bir oluşum yaratmaktı. Bu maksatla, Antalya merkez olmak üzere, İzmir, Ankara, İstanbul, Kayseri gibi şehirlerden üyeler kazandırarak bir çok kesime ulaştık. Amaçlarımızdan biriside, Hıfzıssıhha Kanunu ile belediyelere verilen sorumlulukların, dernek vasıtasıyla özel şirketlere de dağıtılması ve toplumun her kesimine alternatif kapsamlı hizmet anlayışı ulaştırmaktı.

Cenaze hizmeti veren özel şirketlerin, belediyeler ile rekabet edemeyeceği aşikardır. Özel şirketlerin temel ihtiyacı, kurumsallaşmak ve gelişebilmek için gerekli tek sesi çıkartabilmek, belli standartlar da hizmet verebilmek ve gelişen dünya koşullarında, ülkemizde de hizmet kalitesini arttırabilmek. Dini ve teknik kuralların üyeler tarafından takip edilmesi, etik kuralların oluşturulması gibi konular hala derneğin sonuçlandıramadıklarından. Başkanlığımız döneminde yapılan 3 uluslararası konferans, yurtiçinde üyeler adına yapılan başvurular, basın açıklamaları, ziyaretler, üye sayısının arttırılması gibi konularda maalesef yönetimin etkisiz kaldığını görüyoruz.

Pandemi dönemini bitişi ile birlikte; ülkemizde başka benzeri olmayan CENHIZDER'in yönetiminin daha aktif, daha çalışkan olacağını umarım. Yapılacak aktivitelerde her tür desteği vermeye hazırız.

Bir Sonraki Yazı : Özel Hayatın Özelliği